Нормативна документація і технічні умови з водопостачання

ВИМОГИ ДО ТРУБ І ФІТИНГІВ:

ДСТУ Б В. 2.7-151:2008. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови.

ДСТУ Б В. 2.7-178:2009. Деталі з’єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови.

ДСТУ Б В. 2.7-141:2007. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА:

ДСТУ-Н Б В. 2.5-40:2009. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб. (Документ діє з 01.08.10 зі скасуванням в Україні СН 478-80).

ДБН В.2. 5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. (Документ діє з 01.01.2014 року зі скасуванням в Україні СНиП 2.04.02-84).

ДБН В.2. 5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. (Документ діє з 01.03.2013 року зі скасуванням в Україні СНиП 2.04.01−85 та частковим скасуванням СНиП 3.05.01-85).

СНиП 2.04.01-85. Будівельні норми і правила. Внутрішній водопровід і каналізація будівель. (Документ в Україні не діє).

СНиП 2.04.02-84. Будівельні норми і правила. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. (Документ в Україні не діє).

СНиП 3.05.04-85. Будівельні норми і правила. Зовнішні мережі та споруди водопостачання та каналізації.

СНиП 3.05.05-84. Будівельні норми і правила. Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи.

СНиП 2.01.09-91. Будівельні норми і правила. Будівлі і споруди на підроблюваних територіях і просадних грунтах.

ВСН 003-88. Відомчі будівельні норми. Будівництво та проектування трубопроводів з пластмасових труб.

ДОКУМЕНТИ ПРО ЯКІСТЬ:

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №79 на труби поліетиленові для водопостачання

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №52 на труби поліетиленові для подачі газоподібного палива

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №59 на труби поліетиленові для подачі газоподібного палива

 

Нормативні документи та технічні настанови з газопостачання

ВИМОГИ ДО ТРУБ І ФІТИНГІВ:

ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів.

ДСТУ Б EN 1555-1:2012. Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Загальні вимоги.

ДСТУ Б EN 1555-2:2012. Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Труби.

ДСТУ Б EN 1555-5:2012. Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 5. Придатність системи до використання.

ДСТУ Б В.2.7-179:2009. Деталі з’єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА:

ДБН В.2.5-41:2009. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво.